Projektas „Kokybės krepšelis“

Informuojame, jog mūsų gimnazija atrinkta dalyvauti projekte „KOKYBĖS KREPŠELIS“ kaip viena iš 150 mokyklų, turinčių silpną geros mokyklos požymių raišką (pagal Geros mokyklos koncepcijos nuostatas). Plačiau apie projektą: „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis

Gimnazijos Kokybės krepšelio planą rasite čia

Kokybės krepselis