Psichologė Žaneta Gorbačiovienė (Vytauto pr. 50)

Darbo grafikas (konsultacijų laikas, 308 kab.):

Logopedai Natalia Kuznetsova ir Gitana Svidraitė (Vytauto pr. 50)

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius.
  • Sudaro individualias, grupines mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
  • Šalina mokinių kalbėjimo ir kalbos, komunikacijos sutrikimus.
  • Konsultuoja mokytojus bei kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese logopedinės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje

Natalia Kuznetsova (konsultacijų grafikas):

Gitana Svidraitė (konsultacijų grafikas):

Visuomeninės sveikatos priežiūros specialistė Genutė Pužauskienė (Vytauto pr. 50)

Darbo grafikas 111 kab.

Socialinė pedagogė Anželika Karakuleva (Vytauto pr. 50)

Veiklos sritys:

Mokiniai ir jų tėvai gali kreiptis į socialinę pedagogę, jei:

Darbo grafikas (konsultacijų laikas, 308 kab.):