Gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus mokinių pasiekimai:

Grupės mokiniai aktyviai dalyvauja gimnazijos bendruomenės veiklose, pagal savo galimybes dalyvauja miesto mokyklų mokiniams skirtuose konkursuose, kūrybinių darbų parodose, projektuose.

Nuo 2016 m. gimnazijos pagrindinio ugdymo skyriaus mokiniai dalyvavo šiuose šalies ir Kauno miesto renginiuose:

Kasmet mokiniai pagal savo gebėjimus dalyvauja konkurse „Olympis“, „Kengūra“.  Siekiant sustiprinti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis 5-8, I-II klasių mokiniams organizuojamos matematikos, geografijos, istorijos, informatikos žinių viktorinos, kuriose dalyvauja Kauno jaunimo klasių mokiniai

2019-2020 m.m. mokinių tarybos sudėtis:

Nariai: