• Už mokinių pažymėjimų (EMP) užsakymą ir išdavimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Marija Daunorienė.

• Užpildytą prašymą dėl EMP galima atnešti į 208 kab.

• Mokinio nuotrauką (jpg. formatu, baltame fone) reikia atsiųsti el.paštu: maria.daunoriene@gmail.com, nurodydami mokinio Vardą, Pavardę, klasę, gimimo datą.

• Pametus pažymėjimą galima užsakyti dublikatą, kuris kainuos 4 Eur. Dėl dublikato užsakymo kreipkitės el.paštu: maria.daunoriene@gmail.com