1 – Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

2 – Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

3 -Vaizdo duomenu tvarkymo taisyklės

4 – Gimnazijos privatumo politika

5- Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Privatumo politika ir slapukų naudojimas interneto svetainėje taisyklės

Organizacinių ir techninių priemonių organizavimo tvarka

Informacinis pranešimas darbuotojams dėl asmens duomenų tvarkymo

Informacinis pranešimas mokiniams, mokinių tėvams (globėjams) dėl mokinių asmens duomenų tvarkymo

Privatumo Politika

Šioje Privatumo politikoje nurodome, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis (pvz., kaip renkame, naudojame, atskleidžiame, saugojame bei apsaugome Jūsų asmens duomenis). Taip pat, pateikiame informaciją apie Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises. Kauno tarptautinė gimnazija yra duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vidaus politiką ir taisykles, bei taikomus nacionalinius teisės aktus.

Duomenų valdytojo tapatybė ir kontaktiniai duomenys

Kauno tarptautinė gimnazija, juridinio asmens kodas: 300594100, adresas: Vytauto pr. 50, Kaunas, struktūriniai padaliniai – Krėvės pr. 50, Mickevičiaus g. 54, Kaunas.  Su mumis galite susisiekti: El.paštu: gimnazija@tarptautine.kaunas.lm.lt  Telefonu: 8-37-422383. Mūsų interneto svetainės adresas: https://tarptautine.kaunas.lm.lt/

Duomenų apsaugos pareigūnas:
 Raštinės vedėja Margarita Kovalenko, tel. 837-422383, el. paštas  gimnazija@tarptautine.kaunas.lm.lt

Asmens duomenų kategorijos

Mes tvarkome šių kategorijų Jūsų asmens duomenis:

 • Identifikuojantys duomenys – Vardas, Pavardė, nuotrauka, asmens kodas, gimimo data (amžius), pilietybė, lytis, asmens tapatybės kortelės/paso duomenys: numeris, išdavimo data, išdavimo vieta, informacija apie vardo/pavardės keitimą.
 • Kontaktiniai duomenys –elektroninis paštas, telefono numeris, adresas ir kt.
 • Su kvalifikacija ir darbo patirtimi susiję duomenys – Duomenys apie išsilavinimą: išsilavinimo rūšis, mokslo įstaiga, įgyta specialybė. Duomenys apie kvalifikacijos kėlimą: įsakymo numeris, įsakymo data, seminaro pradžios data, seminaro pabaigos data, vieta, tikslas, kursų pavadinimas, kursų datos pradžia, kursų datos pabaiga, kursų kaina. Priėmimo į darbą sutartis, sutarties galiojimo terminas, darbo vieta, pareigos, darbo laikas, darbo užmokesčio dydis, kintamas darbo užmokesčio dydis, papildomos pareigos, papildomų pareigų pradžios data, papildomų pareigų pabaigos data, darbo stažas, sutarties pakeitimų duomenys.
 • Duomenys mokesčiams apskaičiuoti ir deklaruoti – Informacija apie turimą neįgalumo pažymėjimą, išmoka už nedarbingumo dienas iš darbdavio lėšų, atostoginiai, vienkartinės išmokos (priedai), išskaitytas pajamų mokestis, socialinio draudimo mokestis, pensijų kaupimo dalyvių įmoka.
 • Duomenys atlyginimui išmokėti – Banko sąskaitos numeris.
 • Darbo sutarties pasibaigimo duomenys – Atleidimo duomenys: atleidimo įsakymo numeris, atleidimo įsakymo data, atleidimo data, atleidimo straipsnis, atleidimo priežastis.
 • Darbo laiko ir poilsio laiko apskaitos duomenys – Duomenys apie nedarbingumą dėl ligos, nedarbingumo pažymėjimo numeris, nedarbingumo pažymėjimo data, ligos tipas, ligos datos pradžia, ligos datos pabaiga, kalendorinių dienų skaičius. Atostogų įsakymo numeris, atostogų įsakymo data, atostogų rūšis, atostogų pradžia, atostogų pabaiga, atostogų dienos, darbo dienų skaičius, darbo stažas kasmetinėms atostogoms.
 • Duomenys apie pavadavimus
 • Duomenys apie sveikatos patikrinimus
 • Kiti duomenys – Gyvenimo aprašymas bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos gimnazija gauna pagal teisės aktus, vykdydama darbdavio teisines prievoles, ir (arba) kuriuos tvarkyti gimnaziją įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai.
 • Skaitmeniniai duomenys – darbinio el. pašto adresas, IP adresas, darbo telefono Nr.

Kaip mes gauname Jūsų duomenis?

Apie Jus mes gauname informaciją iš šių šaltinių

 • iš Jūsų prašymo priimti vaiką į gimnaziją/darželį, užpildyto raštinėje arba https://imokykla.kaunas.lt/ arba https://idarzeli.kaunas.lt/
 • iš Jūsų prašymo priimti į darbą;
 • bendraujant su Jumis telefonu, elektroniniu paštu;
 • iš duomenų bazių (mokinių registras, pedagogų registras, SPIS ir pan.)

Kiek laiko mes saugome Jūsų duomenis?

Mes turime teisę bei teisės aktais nustatytą pareigą kaupti visus Jūsų mums pateiktus duomenis. Darbuotojų, mokinių asmens duomenys, kurie yra atitinkamų dokumentų (sutartyse, įsakymuose, prašymuose ir kt.) tekstuose (elektroninėje erdvėje, popieriniame dokumente ar kitokio pavidalo laikmenoje), yra saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu nurodytais terminais.

Kam mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Mes atskleidžiame Jūsų duomenis tik tiek, kiek tai yra būtina, bei tokia forma, kokia reikalinga norint pasiekti tikslus, įvardytus šioje Privatumo politikoje. Duomenys atskleidžiami tik tiems partneriams, su kuriais esame pasirašę sutartis, apsaugančias Jūsų teises bei laisves, susijusias su Jūsų asmens duomenų apsauga. Kai kuriais atvejais mes turime teisę pareigą atskleisti Jūsų duomenis valdžios institucijomis (pvz. tyrimo įstaigoms, mokesčių administratoriams, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, Lietuvos bankui), tačiau tik laikantis nustatytų teisinių įsipareigojimų.

Kaip mes naudojame Jūsų duomenis?

 • Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis atsižvelgdami į teisės aktuose nustatytus reikalavimus, kurie apibrėžti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.
 • Visais atvejais, mes atsižvelgiame į Jūsų interesus bei teises, suteiktas duomenų apsaugos teisės aktai. Jūsų privatumo teisės yra visuomet užtikrintos apsaugos priemonėmis bei suderintos su Jūsų teisėmis bei laisvėmis. Jūs turite teisę pareikšti nesutikimą su Jūsų asmens duomenų tvarkymu mūsų teisėto intereso tikslu. Jei norite pareikšti nesutikimą, prašome kreiptis ankščiau nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, kad mes galime tęsti tvarkymą, jei įvertinus mūsų teisėtą interesą, jis yra suderinimas su Jūsų laisvėmis ir teisėmis. Jeigu Jūsų pareikštas nesutikimas yra motyvuotas, mes galime sustabdyti Jūsų duomenų tvarkymą dėl nurodytų priežasčių.

Slapukai

Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, įkeliamos į Jūsų kompiuterį, kad būtų surinkta standartinė interneto žurnalo informacija bei informacija apie lankytojų elgesį. Ši informacija naudojama, pavyzdžiui, stebėti lankytojų veiklą interneto svetainėje bei rengti statistines ataskaitas apie aktyvumą svetainėje. Jūs galite nustatyti, kad Jūsų naršyklė blokuotų slapukus. Tačiau kai kurie slapukai yra būtini, kad prisijungimo metu svetainės naudotojas galėtų naudotis mūsų teikiama informacija ar kitomis paslaugomis.

Slapuko pavadinimasDuomenų tvarkymo tikslas/ paskirtisSukūrimo momentasGaliojimo laikas
_gaAnalitinis Google Analytics slapukas, sekantis vartotojo veiksmus svetainėje. Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.Klientui apsilankius interneto svetainėje2 metus
_gatAnalitinis Google Analytics programos slapukas, renka ir saugo informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje.Pirmo apsilankymo metu1 min
_gidAnalitinis Google Analytics slapukas, renkantis statistinę informaciją apie naudotoją (slapukas nerenka jokių asmens duomenų, o suteikia kiekvienam vartotojui iD pagal savo apskaitą). Gauti duomenys naudojami svetainės veikimui gerinti.Klientui apsilankius interneto svetainėje24 val