Sveiki atvykę į Kauno Tarptautinę gimnaziją!

Non scholae, sed vitae discimus (Seneka)

Ne mokyklai, o gyvenimui mokomės.

Erasmus+

2021 m. Kauno tarptautinė gimnazijai suteikta akreditacija Nr. 2021-1-LT01-KA120-SCH-000047105, kuri suteikė galimybę organizacijai dalyvauti mobilumo mokymosi tikslais veiklose ir padėjo nusistatyti tikslus ir įgyvendinti Erasmus

Read More »

Japonų dienos šokis

Tęsiant „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022” renginių tradiciją, gegužės 3 d. Kaune vyko festivalis „Japonijos dienos Kaune WA”. 1000 Kauno miesto moksleivių,  Vienybės aikštėje

Read More »

Tarptautinė šokio diena

Šiemet, krapnojant lietučiui, tarptautinė gimnazija linksmai pasitiko Tarptautinę šokio dieną! Folkloro ratelį keitė lietuvių liaudies šokis, o pabaigoje nuaidėjo šiuolaikinio šokio akordai. Gyvenkime aktyviai, sportiškai! Šokime!

Read More »

Vizija ir misija

Gimnazijos vizija

Gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams, organizuojanti mokymąsi visą gyvenimą, teikianti kokybiškas ugdymo paslaugas įvairių tautų mokiniams ir kurioje visiems mokianims sudarytos sąlygos baigti jas pagal gebėjimus ir pastangas.

Gimnazijos misija

Teikti ugdymą pagal formaliojo švietimo ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, suaugusiųjų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Užtikrinti tautinės, pilietinės Lietuvos tapatybės stiprinimą, lietuvių kalbos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokymo ir ugdymo tautinių mažumų kalba kokybę. Sudaryti sąlygas ugdyti ir puoselėti mokinių tautinį identitetą ir gilinti tapatumo.